Traffic Announcement

July 27, 2022

AKTIVITI KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR GANTRI VMS : Penutupan sementara secara berperingkat sebahagian laluan utama di Lebuhraya KESAS kedua-dua arah

July 26, 2022

AKTIVITI KERJA-KERJA PEMASANGAN PAPAN TANDA : Penutupan sementara sebahagian laluan di Lebuhraya KL-Seremban arah Selatan

July 26, 2022

AKTIVITI KERJA-KERJA KONKRIT ‘SHEAR BLOCK’ : Penutupan Sementara sebahagian laluan utama di Lebuhraya BESRAYA kedua-dua arah

July 26, 2022

AKTIVITI KERJA-KERJA PEMASANGAN ‘EXPANSION JOINT’ : Penutupan Sementara susur ke Lebuhraya KL-Seremban dari Lebuhraya Kesas arah Selatan

July 25, 2022

AKTIVITI KERJA-KERJA PEMASANGAN PAPAN TANDA GANTRI : Penutupan sementara sebahagian laluan utama di Lebuhraya BESRAYA kedua-dua arah & susur keluar ke Lebuhraya KESAS

July 25, 2022

AKTIVITI KERJA-KERJA KONKRIT ‘SHEAR BLOCK’ : Penutupan Sementara laluan utama di Lebuhraya BESRAYA kedua-dua arah

July 25, 2022

AKTIVITI KERJA-KERJA KONKRIT ‘DIAPHRAGM’ : Lencongan & Penutupan Sementara Jalan 2/144A Taman Bkt Cheras, Len Seng

July 25, 2022

AKTIVITI PEMBUKAAN ‘FORMWORK’ & PEMASANGAN PARAPET : Lencongan & Pengaktifan laluan Kontra Sementara di Jalan 3/144A Taman Bkt Cheras, Len Seng

July 25, 2022

AKTIVITI KERJA-KERJA PELANCARAN RASUK & PEMASANGAN JARING KESELAMATAN : Lencongan & Penutupan Sementara Susur Masuk ke MRR2 dari Jalan 3/118B Bandar Tun Razak

July 22, 2022

AKTIVITI PEMBUKAAN ‘FORMWORK’ & PEMASANGAN PARAPET : Lencongan & Pengaktifan laluan Kontra Sementara di Jalan 3/144A Taman Bkt Cheras, Len Seng